Terug naar het overzicht

Rond het Wijkermeer

Van Hofstede tot woningbouw
35
km

Aan de oevers van het Wijkermeer kochten rijke Amsterdammers in de zeventiende en achttiende eeuw gronden aan voor de bouw van een buitenhuis. Holland op zijn smalst was een aantrekkelijk duingebied. Het was per boot gemakkelijk te bereiken en het bood een weids uitzicht over het vlakke Hollandse landschap van polders en meren. De duinen boden ruimte voor ontspanning in de vorm van wandelen, paardrijden en jagen.

Het gebied kende van oudsher talrijke versterkte huizen en hofstedes die in verval waren geraakt. In hun plaats werden tientallen buitenplaatsen aangelegd, omgeven door fraaie tuinen. De meeste daarvan hebben in de loop van de negentiende en de twintigste eeuw op hun beurt weer plaats gemaakt voor woningbouw. Gelukkig is een aantal bijzondere exemplaren bewaard gebleven. De route gaat langs de buitens Beyerlust, Beekzangh, Duinwijk, Westerhout, Slot Assumburg, Akerendam, Schoonenberg, Duin en Kruidberg, Beeckestijn, Waterland, Meervliet, Velserbeek, Scheybeek. 

Bij opgravingen in Velsen in 1990 kwamen verschillende kleiputten en steenovens aan het licht. Vanaf de middeleeuwen werd hier steen gebakken, aanvankelijk in het grote formaat dat kloostermoppen wordt genoemd. De klei die hiervoor nodig is wordt uit kleiwinputten gehaald. De route gaat ook langs Fort aan de Sint Aagtendijk, Damsluis in Molentocht, Damsluis in Wijkertocht, Damsluis in assendelvertocht, Fort bij Velsen, Linie van Beverwijk, De Velserdijk, Napoleon bezoekt Kennemerland, Fort Zuidwijkermeer. 

Klik hier voor meer info.