Naar overzicht

Medewerker contentbeheer online Kennisbank

woensdag 25 november 2020

Onderdeel van de online activiteiten van de Stichting Oer-IJ is de Kennisbank, met als rubrieken Kaarten, Publicaties en Beeld. Onder dezelfde noemer is hier ook de gedigitaliseerde versie van de Oer-IJ Atlas ondergebracht. Sinds de conversie van een traditionele website naar een digitaal platform maken we een onderscheid tussen ‘publiek’, ‘professionals’en ‘educatie’. Daarnaast is er nog de interactieve kaart, met een zoekfunctie naar specifieke Oer-IJ onderwerpen. 

De Kennisbank is vooral bedoeld voor mensen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Hier kunnen liefhebbers, professionals, studenten, wetenschappers, politici en bestuurders extra informatie vinden die breed gerelateerd is aan het specifieke landschap voor dit deel van Noord-Holland.  

De gezochte medewerker van de Kennisbank is niet in de eerste plaats een technisch webmaster van dit onderdeel, maar meer een persoon die vertrouwd is met de materie en de actualiteit op dit terrein volgt. Iemand met inhoudelijke kennis van zaken. Dan gaat het vooral om het volgen van beleidsstukken van overheden, belangwekkende wetenschappelijke publicaties of bijvoorbeeld afstudeerscripties. Dan kan het gaan over archeologie, geschiedschrijving, ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, recreatie, gebiedsbranding of marketing. In principe alles dat zijn weerslag heeft op het Oer-IJ gebied.

De gezochte medewerker maakt samen met de redactie van onze website van de Kennisbank een complete en actuele bron en vraagbaak voor mensen die op zoek zijn naar verdieping en extra informatie over het Oer-IJ thema. Wie belangstelling heeft voor deze klus laat dat weten met een mailtje via info@oerij.eu .

Bel voor nadere informatie of vragen met Léon Klein Schiphorst (06 3492 5839) of Jos Teeuwisse (06-57582348).