Terug naar het overzicht

Hilde-lezing 5

Gaat de Groot-Limmerpolder kopje onder?
zondag 5 april 2020
Jan Wijn en Maarten Poort

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Dat betekent onder meer dat het vaker en harder gaat regenen. Het landelijk gebied, zoals dat nu wordt beheerd, kan al die neerslag niet aan en zal zonder extra maatregelen door die clusterbuien regelmatig onder water komen te staan. Het Hoogheemraadschap probeert daar nu al op in te spelen. Met als voorbeeld de Groot-Limmerpolder wordt in deze Hilde-lezing van de Stichting Oer-IJ uitgelegd wat noodzakelijk is om te voorkomen dat de klimaatverandering de regio onbewoonbaar maakt.

Het wordt niet alleen een technisch verhaal, de sprekers staan ook stil bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Door de politiek, maar ook door de bewoners. We kunnen niet volstaan met het blijven verhogen van dijken en het verplaatsen van water. Het kan zo maar onafwendbaar zijn elders te gaan werken en wonen. Of misschien wordt de het nu nog open weidegebied straks wel een moerasbos met nieuwe natuur en wijken de boeren voor recreanten.