Terug naar het overzicht

Hilde-lezing 4

Wonen, werken aan de randen van het Oer-IJ
woensdag 11 maart 2020
Thijs Pennink

In deze lezing vanuit sociaalgeografisch perspectief naar de ontwikkeling van de regio worden gekeken en zal aandacht worden besteed de betekenis van de economie op het Oer-IJ en nu de betekenis van het Oer-IJ voor de economie worden geduid. Schulpvaart, Stet en kalkovens duiden op economische activiteit in het landschap van het Oer-IJ. Deze, en veel meer onderwerpen zullen aan de orde komen.