Naar overzicht

Vervolg ontwikkelingen Noord-Hollands landelijk gebied

donderdag 23 november 2023

Het Rijk heeft een eerste reactie gestuurd op de startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Daarin staat dat Noord-Holland op de goede weg is en bijvoorbeeld al veel maatregelen neemt om de verslechtering van de Europees beschermde Natura 2000-gebieden tegen te gaan. Het Rijk vraagt de provincie het plan concreter uit te werken.

Dat melden Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten. Ook wordt gevraagd om onder andere de doelen van het PPLG nader uit te werken, globale keuzes voor de toekomst van de landbouw te maken en om concretere acties te beschrijven om ook in de toekomst de verslechtering van de beschermde natuur tegen te gaan.

Klik hier voor meer informatie