Voor bewoners en bezoekers

Algemene informatie over het Oer-IJ gebied

Je ziet het pas, als je het weet!

De regionale omroep 251TV besteedde in een serie van zes rapportages aandacht aan het Oer-IJ verhaal.

Aflevering 1: Het kleine groene hart

Aflevering 2: Dijken en droogmakerijen

Aflevering 3: Het militair landschap

Aflevering 4: Het watersysteem

Aflevering 5: Het poldersysteem

Aflevering 6: Veranderend landschap

Wilt u meer weten?

Het Nieuwsblad De Kennemer liet mensen aan het woord over hun relatie met het Oer-IJ gebied. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Klik op een artikel om de verhalen te kunnen lezen. Tekst & foto's Léon Klein Schiphorst

Aflevering 1, dinsdag 19 juli 2016

Arie Zonjee: Uitgeest dorp van zeevaarders

De haven van Uitgeest was vroeger een natuurlijke aanlegplaats in de Oer-IJ bedding. Door de open verbinding met het buitengebied was er altijd veel handel en nijverheid. Met name in de 17e eeuw, toen Cornelis Corneliszoon van Uitgeest er de houtzaagmolen bedacht. Klik hier om het te kunnen lezen.

Aflevering 2, dinsdag 26 juli 2016

Joke van der Aar: Het water klotste in Beverwijk Hier was Holland op z’n smalst. Tussen het Wijkermeer en de Noordzee lag maar 1 duinenrij en een smal strookje land. Diverse straatnamen herinneren aan die periode. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Aflevering 3, dinsdag 2 augustus 2016 

Wim Bosman: Kanaal eigenlijk het ‘Neo-IJ’ 

De bodem van Kennemerland is als een geschiedenisboek. Je leest er het verleden aan af. Elke laag heeft zijn eigen bewoningssporen, die rechtstreeks verwijzen naar een bepaalde periode. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Aflevering 4, dinsdag 9 augustus 2016 

Ernst Mooij: Woningen op graf van Hilde 

Bij de aanleg van een nieuwe wijk in Castricum wordt onder meer het skelet van ‘Hilde’ gevonden. Aan de hand van botonderzoek is nu veel meer bekend over haar leef- en eetgewoontes. Er is ook een boekje vol info en een wandelroute. Klik hier om het artikelte kunnen lezen.

Aflevering 5, dinsdag 16 augustus 2016

Lia Vriend: Peddelen door het oude land

Al in de tijd voor de jaartelling vervaardigden bewoners kano’s. Om te jagen of zich van de ene naar de andere strandwal te verplaatsen. De geulenpatronen van toen zijn nog steeds in het landschap te zien. Klik hierom het artikel te lezen.

Aflevering 6, dinsdag 23 augustus 2016

Hans van Weenen: Hert kasteel onder het gras

Met een camera die weerstand kan meten, is vastgelegd waar in de 16e eeuw even buiten Castricum een kasteel heeft gestaan. Naar de bewoners en hun leefgewoontes wordt nog steeds onderzoek gedaan. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Aflevering 7, dinsdag 30 augustus 2016

Pauline van Vliet: Hoe het kanaal alles veranderde

Cineast en geschiedenisdocent. Maakte recent een film over de aanleg van het Noordzeekanaal en de invloed daarvan op zijn omgeving. Met het graven van die waterverbinding is in feite het oude Oer-IJ hersteld. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Aflevering 8, dinsdag 6 september 2016

Arjen Bosman: Zee van belang voor Romeinen

Hoogleraar, onderzoeker en publicist. Schreef recent een boek over de Romeinen in Velsen en trekt daarin nieuwe conclusies over hun aanwezigheid hier, zo’n tweeduizend jaar geleden. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Aflevering 9, dinsdag 13 september 2016

Kees Vroonhof: Nieuwe lente, nieuw geluid

De secretaris van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland weet zeker dat Herman Gorter zich bij het schrijven van het beroemde gedicht ‘mei’ liet inspireren door de schoonheid van het landschap in Kennemerland. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

Aflevering 10, dinsdag 20 september 2016

Jos Teeuwisse: Op Oer-IJ past geen sticker

De secretaris van de Stichting Oer-IJ over de herkenbaarheid van het landschap. Waaraan kun je nog zien dat hier ooit het Oer-IJ stroomde ? Wie het weet, kijkt anders om zich heen. Klik hier om het artikel te kunnen lezen.

  • Het digitale platform 'Oneindig Noord-Holland' vertelt de verborgen verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis en verbindt ze met collecties van musea, archieven en culturele instellingen. Er was ook aandacht voor het Oer-IJ gebied en de Stichting Oer-IJ. Klik hier om het te kunnen lezen.
  • Rino Zonneveld, geboren, getogen en woonachtig in Bakkum en Castricum, heeft een fascinatie voor de regionale geschiedenis. Als nazaat van vijf generaties schelpenvissers lijkt dat geen toeval. De inmiddels gepensioneerde leraar is nu vooral actief op het terrein van de archeologie bij de Werkgroep Oud Castricum. Over het ontstaan en de bewoning van Oer-IJ gebied schreef hij een mooi persoonlijk getint verhaal dat zich laat lezen als een ode aan het landschap. Klik hier om het te kunnen lezen.
  • Klik hier om een filmpje te kunnen zien over de aanleg van het Noordzeekanaal.
  • De golfbaan Heemskerk ligt in de bedding van het voormalige Oer-IJ.  In een filmpje voor de website van de golfvereniging legt Lia Vriend uit hoe je dat nog in het landschap terug kunt zien. Klik hier om dat te kunnen bekijken.
  • Coen van den Driesche verzorgde voor de provincie Noord-Holland een uitgebreide publicatie over het cultuurlandschap van het Oer-IJ. Met name over de invloed van de fysische geografie op de landschapsinrichting. Het studiegebied wordt gevormd door het waterschap Castricummerpolder. Het onderzoek richt zich op de waterstaat, buurten, geesten en Herenwegen en de ontwikkelingen hiervan tussen 1600 en 1900. Klik hier om het te kunnen lezen.