Cursussen

Masterclasses online te volgen

De Stichting Oer-IJ leidt momenteel gidsen op voor speciale excursies naar iconische plekken in het Oer-IJ gebied. Het gaat daarbij om zes locaties, die elk voor zich model staan voor een periode uit de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ landschap. Het onderdeel Masterclasses, met presentaties door deskundigen, verloopt online en kan daardoor via internet ook door niet deelnemers aan de Oer-IJ icoon-gidsen cursus worden gevolgd. Het meekijken is gratis. Het maximaal aantal toehoorders bedraagt honderd. Tijdens de lezingen kunnen via de chatbox vragen worden gesteld.


Wie belangstelling heeft voor het virtueel bijwonen van de Masterclasses, meldt zich met de email aan via info@oerij.eu . Meer over de specifieke kenmerken van de icoonplekken is elders op deze website te vinden. Klik hier om daar naar toe te gaan. De Masterclasses zijn steeds op donderdagavond en duren anderhalf uur.


De livestream is wegens grote belangstelling volgeboekt. De digitale lezingen worden opgenomen en kunnen ook later worden teruggezien via You Tube. Een dag na de lezing wordt hier onder het programmaonderdeel dat daar betrekking op heeft een linkje geplaatst.


Het programma zier er als volgt uit *:


20 mei: Romeinse Tijd (12 v. – 450): Rob van Eerden (Archeologisch adviseur provincie Noord-Holland) en Arjen Bosman (archeoloog, expert krijgsgeschiedenis)


Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


27 mei: Algemene inleiding Erfgoed. Over archeologie, gebouwde monumenten en historische geografie. Annika Blonk doet de inleiding archeologie. Ze is archeoloog en coördinator van het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Het onderwerp 'Historische Geografie' wordt besproken door Jeroen Zomers, specialist landschapsgeschiedenis bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De derde spreker vertelt over 'gebouwde monumenten' en is Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur Mooi Noord-Holland en architectuurhistoricus.


03 juni: Vroege Middeleeuwen (450 v.Chr. tot 1050): Menno Dijkstra (veldarcheoloog Universiteit Amsterdam) en Anita van Breugel (architectuurhistorica en beleidsadviseur erfgoed)..


10 juni: Nieuwe Tijd (1500 – 1850): Herman Kaptein ( historicus, oud docent geschiedenis Hogeschool Amsterdam en Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest).


17 juni: Late Middeleeuwen (1050 – 1500): Nancy de Jong (stadsarcheoloog gemeente Alkmaar) en Martijn Mulder (voorzitter Stichting Historisch Egmond).


24 juni: Moderne Tijd (1850 tot heden): Rik de Visser (landschapsarchitect) en Kees van der Vaart (projectleider Staatsbosbeheer).


01 juli 2021: Voorhistorie (tot 12 v.Chr.): Erik Cammeraat (hoofddocent UVA, kenner ontstaansgeschiedenis landschap). Peter Vos (geoloog bij TNO).


Basiscursus Oer-IJ


De Oer-IJ Academie van onze stichting organiseert al enige jaren ‘introductiecursussen over het Oer-IJ gebied’. Dat gebeurde in Castricum, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. Gastdocenten geven hoorcolleges over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Ook zijn er elke keer veld-excursies. Deelnemers krijgen na afloop de gelegenheid een extra module te volgen om excursies te kunnen verzorgen. Met die kennis zijn ze geschikt om te worden ingezet als gids voor de Stichting Oer-IJ.

Inmiddels hebben meer dan honderd belangstellenden de introductiecursussen gevolgd. Uit dat bestand heeft een groot aantal deelnemers zich aangemeld als gids. Deze vrijwilligers worden ingezet voor rondleidingen, promotieactiviteiten en evenementen. De excursies startten meestal bij Huis van Hilde in Castricum, maar sinds kort worden ook wandelingen en fietstochten met een gids vanuit andere locaties georganiseerd. De gidsen spelen ook een belangrijke rol bij het jaarlijkse wandelevenement De Oer-IJ Expeditie, waar ze op markante plekken langs de routes deelnemers informeren over wat op die hotspots te zien is.


Coördinator voor de gidsen is Hans van der Schoor. Wie meer wil weten over de organisatie van de basiscursus neemt contact op met Jan Hormann via ons mailadres info@oerij.eu .


Ambassadeurs


Speciaal voor recreatieondernemers in het Oer-IJ gebied organiseerde de stichting Oer-IJ in samenwerking met het IVN een zogenaamde ambassadeurscursus. De deelnemers (campingexploitanten, hoteleigenaren, restaurantuitbaters) maken kennis met de bijzonderheden van het buitengebied. Met die kennis kunnen ze meer vertellen over natuur, landschap en cultuurhistorie in de omgeving en een beter gastheerschap bedrijven. Naast het theoretische deel, nemen de cursisten deel aan enkele buitenexcursies in het gebied.

In bezit van een certificaat ‘ambassadeur van het Oer-IJ’ zijn:


Minicamping De Hooiberg in Bakkum
Lotus Events in Assendelft
B&B Limmerzand in Limmen
Het Lab op Zaanse Schans
Hotel Borst in Bakkum
De Oude Keuken in Bakkum
De Kennemerduincampings
Hotel Huize Koningsbosch/ restaurant Aan Het Bosch in Bakkum
Boerencamping Ormsby Field in Castricum