Inspiratiebeeld van het Oer-IJ

Document vooral bedoeld voor overheden

Een illustratie uit Inspiratiebeeld met een artistic impression van een Oer-IJ brug. 


Het Inspiratiebeeld is één van de projecten uit het Plan van Aanpak. Vaak wordt ons geraagd hoe het Oer-IJ verhaal beter zichtbaar kan worden gemaakt in het landschap. Daar gaat deze notitie over. Gekozen is voor een integrale aanpak waarbij zo veel mogelijk alle functies van het landschap worden betrokken. Denk daarbij aan de klimaat- en wateropgave en de transitie in de landbouw. De ideeën sluiten zoveel mogelijk aan bij lopende projecten in het gebied. De Stichting Oer-IJ wil met het inspiratiebeeld in gesprek komen met belanghebbenden en overheden tegen de achtergrond van haar doelstellingen.

Het inspiratiedocument is opgesteld door Vista ( landschapsarchitectuur en stedenbouw), in samenspraak met de Oer-IJ gemeenten, provincie Noord-Holland en diverse maatschappelijke organisaties. (29 februari 2019).

Klik hier om het te kunnen lezen.