Vroege middeleeuwen

Icoonprojecten
vierkant

Oer-IJ Iconen

In het Oer-IJ gebied onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Ze zijn elk voor zich nog steeds herkenbaar in het landschap aanwezig. Dat vraagt om een geoefend oog of specifieke kennis. Deze zogenaamde Icoonplekken willen we voor een breed publiek meer toegankelijk maken door ze op locatie markeren. Voor elke plek is een idee ontwikkeld of een plan gemaakt.


Vroege Middeleeuwen (periode 450-1050)
Zandzoom, Baduhenna, Gemeente Heiloo


Het Oer-IJ gebied en in het bijzonder de strandwal Limmen Heiloo was in de Vroege Middeleeuwen dichtbevolkt. Dat weten wij dankzij de vele bodemvondsten uit deze periode die in dit gebied zijn aangetroffen. Op veel plaatsen zijn restanten van boerderijen terug gevonden. Door alle opgravingen in dit gebied is er een goed beeld ontstaan van landschap en bewoners uit deze tijdsperiode. Een boerderij reconstructie is een goede mogelijkheid om aan deze periode aandacht te besteden. Stichting Baduhenna beheert een waardevolle collectie archeologische objecten die kunnen helpen bij het verbeelden van dit icoon. Samen met Baduhenna is Stichting Oer-IJ begonnen met de mogelijkheden in beeld te brengen.

De Stichting Oer-IJ denkt aan een mogelijke locatie in Zuiderloo om de plannen te realiseren. Beoordeeld wordt ook of het vierkant van de boerderij die aan de Lagelaan stond in de plannen opgenomen kan worden. Dan zou het icoon een mooie pleisterplaats voor bezoekers worden langs een toeristische fietsroute.

Inmiddels is een bredere werkgroep ontstaan met vertegenwoordigers van onder andere Stichting Regionale Archeologie Baduhenna en de Historische Vereniging Heiloo. Er zijn contacten gelegd met de gemeente Heiloo. De intentie is serieus te onderzoeken hoe deze bijzondere tijdsperiode kan worden gemarkeerd in het landschap. 


Ontwerpvisie Oer-IJ Icoon Heiloo

Bureau Vista maakte een rapport  waarin het idee voor 'de glazen stolp' in Heiloo wordt gevisualiseerd en toegelicht. Klik hier om dat in te kunnen zien.

Klik hier voor die ontwerpvisie


Plan van aanpak Oer-IJ Icoon Heiloo

Anita van Breugel, cultuurhistoricus en oud-beleidsmedewerkster Erfgoed van de gemeente Heiloo schreef voor de Werkgroep Oer-IJ icoon Heiloo een plan van aanpak. Bij het overleg voor de realisering zijn de volgende partijen betrokken: Stichting Oer-IJ (Rik Duijn namens het bestuur), Stichting Regionale Archeologie Baduhenna (adviseur), Historische Vereniging Heiloo (adviseur), Silke Lange (archeoloog en kenner van het gebied, adviseur), gemeente Heiloo als grondeigenaar in de personen van Arthur van Leeuwen (projectleider Afslag A9), Theo Bentvelsen (projectleider Zandzoom), Anne Beeksma (beleidsmedewerkster erfgoed) en Jacqueline van Latum (stedenbouwkundige), Bureau Vista in de persoon van Rik de Visser (vormgever Oer IJ-taal vorm en visualisatie plan, VVV, Horeca nabij (Kwartje Koffie), Plaatselijke scholen (bezoekers iconen) en Anita van Breugel (cultuurhistoricus, oud-beleidsmedewerkster Erfgoed gemeente Heiloo).

Klik hier voor het plan van aanpak.


Boekje Ode aan Heiloo

Anita van Breugel schreef samen met archeoloog Silke Lange het boekje ‘Ode aan Heiloo’ over de rijke bewoningsgeschiedenis van de gemeente in het Oer-IJ gebied. Klik hier om het te kunnen lezen.

Klik hier voor het boekje ‘Ode aan Heiloo’


Lezingen on line

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties.  Over de Vroege Middeleeuwen (450 v.Chr. tot 1050) spraken Menno Dijkstra (veldarcheoloog Universiteit Amsterdam) en Anita van Breugel (architectuurhistorica en beleidsadviseur erfgoed). Klik hier om hun lezingen terug te zien.

Cover

Verrassende natuur . . .

Het rijk geïllustreerde boek "Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap" bevat bijdragen over de vele facetten van de nog altijd rijke natuur van het Oer-IJ gebied opgeschreven door een grote groep deskundigen. Speciaal voor dit boek is een landschapsecologische kaart gemaakt, die laat zien waarom de natuur in onze regio zo veelzijdig en verrassend is.
De uitgave omvat 160 pagina’s tekst, staat vol afbeeldingen en heeft dezelfde opmaak als het boek “2000 jaar strijd….”. Dankzij belangeloze medewerking van auteurs en fotografen en bijdragen van Oer-IJ gemeenten en fondsen hebben we de prijs laag kunnen houden.
Het boek kost 24,50 euro, is te koop in de boekhandel en ook verkrijgbaar bij Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.
Meer informatie