Werkgroep Educatie

Doel: initiatieven nemen om kennis over het Oer-IJ gebied breed uit te dragen
Cornelis in de klas

Een acteur speelt de uitvinder van de houtzaagmolen Cornelis Corneliszoon van Uitgeest voor een klas schoolkinderen van de Molenhoek.


De werkgroep Educatie van de Stichting Oer-IJ komt met initiatieven om de kennis van het Oer-IJ gebied zo breed mogelijk uit te dragen. In samenwerking met Archeologiecentrum van Noord-Holland Huis van Hilde is met succes een lezingencyclus opgezet. Daarnaast werden introductiecursussen over het Oer-IJ gebied georganiseerd, om zo gidsen te kunnen rekruteren die worden ingezet voor excursies. Voor de scholen in de regio wordt gewerkt aan een educatieproject waardoor leerkrachten kunnen beschikken over lesmateriaal die als lesmateriaal gebruikt kunnen worden.

De werkgroep bestaat uit Jan Hormann, Hans van Weenen en Jos Teeuwisse.


Contactpersoon: Jan Hormann


Voor vragen en/of opmerkingen stuur een mail naar info@oerij.eu

Ten behoeve van het onderwijs wordt gewerkt aan een aparte omgeving op deze website waar scholen lesmateriaal kunnen vinden. Klik hier voor meer bijzonderheden.