Gebiedsvisie

Beleidsstuk gericht op de toekomst
Vliegerfoto Tom Kisjes

Vliegerfoto  van de Dije ten westen van Uitgeest gemaakt door Tom Kisjes.

Het bestuur van de Stichting Oer-IJ bezint zich op de eigen toekomst en komt binnenkort met een nieuwe beleidsvisie op de rol die het kan en wil spelen bij de verdere ontwikkeling van het Oer-IJ gebied in relatie tot alle actuele zaken waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Dat gaat dan niet alleen over zorgvuldig behoud en duurzaam beheer landschap, natuur en cultuurhistorie, maar ook over thema's als huisvesting, infrastructuur, recreatie, klimaatsverandering, de energietransitie en natuurinclusieve landbouw.