Voorhistorie

Icoonprojecten

Oer-IJ-iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde tijdsperiode.


Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties.  Op 27 mei was er een algemene inleiding Erfgoed. Over archeologie, gebouwde monumenten en historische geografie. Annika Blonk doet de inleiding archeologie. Ze is archeoloog en coördinator van het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Het onderwerp 'Historische Geografie' wordt besproken door Jeroen Zomers, specialist landschapsgeschiedenis bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De derde spreker vertelt over 'gebouwde monumenten' en is Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur Mooi Noord-Holland en architectuurhistoricus.


Op 1 juli waren er lezingen over het ontstaan van het Oer-IJ door Erik Cammeraat (hoofddocent UVA, kenner ontstaansgeschiedenis landschap) en Peter Vos (geoloog bij TNO).


Klik hier om de lezingen terug te zien.


De Voorhistorie (periode tot 12 v. Chr.)
PWN-De Hoep, Gemeente Castricum. 

Tot het begin van onze jaartelling stroomde het Oer-IJ bij het huidige Castricum uit in zee. Onder het huidige duinlandschap en de Castricummerpolder ligt de voormalige binnendelta van het Oer-IJ. Veel structuren en elementen in het huidige landschap vinden hun oorsprong in deze periode zoals het micro reliëf met de hoge wadplaten en de lage wad geulen. Delen van de monding zijn overstoven met duinzand. In de ondergrond van Huis van Hilde en ook De Hoep zijn bodemlagen aanwezig die dateren uit de fase waarin de monding nog open was. Beide publiekslocaties zijn uitstekend geschikt om het beeldverhaal van deze tijdsfase op te roepen. PWN gaat haar vaste expositie komend jaar vernieuwen en is bereid om in de nieuwe expositie informatie op te nemen over de binnendelta van het Oer-IJ.