Moderne tijd

Icoonprojecten

Noordzeekanaal bij Fort Wijkermeer. VLIEGERFOTO Tom Kisjes.

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde tijdsperiode. 


Moderne tijd ( periode 1850-heden)
Het Groene Schip van Staatsbosbeheer in de Houtrakpolder

Hier wordt gekeken naar 'het Groene Schip', de dertig meter hoge berg opgebouwd met rest-as  uit verbrandingsovens. De  bult krijgt een recreatiebestemming en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Boven op de top van de berg, ruim 30 meter boven maaiveld, wordt een uitzichtpunt gecreëerd van waaraf een prachtig uitzicht wordt geboden op enerzijds het oude veenweidelandschap van Assendelft met aan de andere kant een compleet nieuw landschap dat in de afgelopen eeuw is ontstaan. In het zuiden, oosten en westen wordt het beeld van het moderne landschap bepaald door het Havengebied van Amsterdam, het Recreatiegebied Spaarnwoude en het stedelijk gebied van de IJmond. Vooral het zicht op het contrast het Laat Middeleeuwse en het 21ste -eeuwse landschap is hier fenomenaal en confronterend. Een ideale plek dus om de verhalen over de ontwikkelingen van het landschap in het Oer-IJ gebied tot leven te wekken.  


Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties.  Klik hier voor een registratie van de lezingen van Rik de Visser (landschapsarchitect) en Kees van der Vaart (projectleider Staatsbosbeheer). 


Bureau VISTA landschapsarchitecten werkte voor de Stichting Oer-IJ het idee voor een icoonproject uit. Met onder meer een spectaculaire reproductie van het Oer-IJ landschap bovenop de belt die hier ligt. Klik hier om de ontwerp-visie te kunnen zien.