Moderne tijd

Icoonprojecten

Noordzeekanaal bij Fort Wijkermeer. VLIEGERFOTO Tom Kisjes.

Oer-IJ iconen

In het Oer-IJ gebied onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Ze zijn elk voor zich nog steeds herkenbaar in het landschap aanwezig. Dat vraagt om een geoefend oog of specifieke kennis. Deze zogenaamde Icoonplekken willen we voor een breed publiek meer toegankelijk maken door ze op locatie markeren. Voor elke plek is een idee ontwikkeld of een plan gemaakt.MODERNE TIJD ( periode 1850-heden)
Het Groene Schip van Staatsbosbeheer in de Houtrakpolder

Hier wordt gekeken naar 'het Groene Schip', de dertig meter hoge berg opgebouwd met rest-as  uit verbrandingsovens. De  bult krijgt een recreatiebestemming en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Boven op de top van de berg, ruim 30 meter boven maaiveld, wordt een uitzichtpunt gecreëerd van waaraf een prachtig uitzicht wordt geboden op enerzijds het oude veenweidelandschap van Assendelft met aan de andere kant een compleet nieuw landschap dat in de afgelopen eeuw is ontstaan. In het zuiden, oosten en westen wordt het beeld van het moderne landschap bepaald door het Havengebied van Amsterdam, het Recreatiegebied Spaarnwoude en het stedelijk gebied van de IJmond. Vooral het zicht op het contrast het Laat Middeleeuwse en het 21ste -eeuwse landschap is hier fenomenaal en confronterend. Een ideale plek dus om de verhalen over de ontwikkelingen van het landschap in het Oer-IJ gebied tot leven te wekken.  


Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties.  Klik hier voor een registratie van de lezingen van Rik de Visser (landschapsarchitect) en Kees van der Vaart (projectleider Staatsbosbeheer). 


Bureau VISTA landschapsarchitecten werkte voor de Stichting Oer-IJ het idee voor een icoonproject uit. Met onder meer een spectaculaire reproductie van het Oer-IJ landschap bovenop de belt die hier ligt. Klik hier om de ontwerp-visie te kunnen zien.