Professionals

Wat is er in de rubriek voor professionals te vinden?


Wat is er in de rubriek voor professionals te vinden?


In een tijdlijn wordt in min of meer chronologische volgorde ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ beschreven. De teksten komen uit de Atlas van het Oer-IJ, een uitgave van onze stichting die in 2019 is verschenen. Een keur van deskundigen leverde daaraan hun medewerking. Daar waar nuttig en nodig worden de artikelen aangevuld met actuele informatie.


Deze website beoogt ook een informatiebron te zijn voor degenen die zoeken naar publicaties, oude kaarten of ander beeldmateriaal dat betrekking heeft op het Oer-IJ gebied. Foto’s kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Gezocht kan worden op trefwoorden.


Bezoekers aan deze website worden nadrukkelijk uitgenodigd commentaar te leveren. Aanvullingen, bijdragen en aanbevelingen zijn welkom om van deze digitale presentatie een relevant platform op internet van onze kennis- en netwerkorganisatie te maken. Ook beeldmateriaal is welkom. Reacties graag per e-mail naar info@oerij.eu.