Sponsors

Om onze doelstelling waar te maken
Sponsoring
Om de activiteiten van de Stichting Oer-IJ te kunnen uitvoeren wordt regelmatig een beroep gedaan op steun van bedrijven en instellingen. Dat kan om een financiële bijdrage gaan, maar ook om dienstverlening zonder daar kosten voor in rekening te brengen.

Zo is de productie van het Plan van Aanpak mogelijk geworden door sponsbijdragen van de gemeente Castricum, het programma ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van de Provincie Noord-Holland, de Rabobank Noord-Kennemerland en KPMG.

Voor het fietsrouteproject zijn aanzienlijke donaties betaald door de Stichting TriArcus uit Heemskerk en de Rabobank Noord-Kennemerland. TriArcus ondersteunde ook het voorbeeldproject  'Educatie'. 
 

Andere meer structurele sponsors zijn: