Disclaimer

Deze website is eigendom van de Stichting Oer-IJ. Op gebruik van deze website zijn deze disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van toepassing. 

Beeldmateriaal kan alleen worden gedownload als daar nadrukkelijk toestemming voor wordt verleend. Op het gebruik van foto’s kan copyright van de makers van toepassing zijn.

De op deze website getoonde informatie wordt door de webredactie van de Stichting Oer-IJ, met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hoewel de makers alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, voelen zij zich niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de website geplaatst worden.

Wie informatie tegenkomt die onjuist is, aanvulling behoeft of moet worden aangepast, vragen we vriendelijk een e-mail te sturen naar de redactie via het adres info@oerij.eu . 

Verwijzingen naar externe websites zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de redactie selectief is ten aanzien van de websites waarnaar doorgelinkt wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen. 

De Stichting Oer-IJ sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.