Werkgroep Uitkijkpunten

Een vlak en uitgestrekt landschap als het Oer-IJ gebied laat zich het best bekijken vanuit het vogelvluchtperspectief. Vanaf een verhoogd punt worden de patronen en structuren in het landschap pas goed zichtbaar en kan de kijker de schoonheid van een gebied beter ervaren. 

Wil het Oer-IJ gebied aantrekkelijk worden voor toeristen en voor recreanten dan kan een ketting van uitkijkpunten zorgen voor een meerwaarde en biedt het en kans voor een betere profilering (vergelijk de Pontjesroute die een grotere bekendheid geniet dan de beheerder ervan, het RAUM).

We zijn bezig met het inventariseren van bestaande en mogelijke uitkijkpunten in het Oer-IJ gebied. Op enkele forten van de Stelling van Amsterdam zijn uitkijkpunten aanwezig/mogelijk, dat geldt ook voor enkele hoge duintoppen in het NHD, in Recreatiegebied Spaarnwoude op de belt van Afvalzorg Noord-Holland bij Nauerna en voor de molen Cornelis op het Erfgoedpark aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Kwaliteit: voor een onderscheidende ketting met een toeristische meerwaarde zijn uitdagende ontwerpen van groot belang en daarnaast natuurlijk bijzondere locaties.  Inmiddels ligt er een uitgewerkt voorstel voor uitkijkpunten in verschillende formaten. Klik hier om daar meer over te lezen.

We gaan nu in gesprek met  alle andere betrokkenen: Recreatieschappen (RAUM en Spaarnwoude), Terreinbeheerders (SBB, LNH), Gemeenten, (Agrarische) Ondernemers, Provincie.

De uitkijkpunten moeten straks onderdeel zijn in de Oer-IJ fiets-, vaar- en wandelroutes. Ook zou er een speciale e-bike route aan gekoppeld kunnen worden. In elk geval moet op alle uitkijkpunten ook informatie worden gegeven over het Oer-IJ gebied. Aan een routeboekje wordt al gewerkt.


Onze Uitkijkpuntenwerkgroep bestaat uit:

Vincent Muijskens, Maarten Dijkshoorn, Jan Zijlstra

Contactpersoon: Maarten Dijkshoorn


Rik de Visser van Bureau Vista heeft inmiddels een basisontwerp gemaakt voor de Oer-IJ uitkijktoren. Klik hier voor meer informatie.


Stuur voor vragen of opmerkingen een mail naar info@oerij.eu