Late middeleeuwen

Icoonprojecten
Kasteelruïne van Egmond

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde tijdsperiode.


Late Middeleeuwen (periode 1050 – 1500)
Huys Egmont, Gemeente Bergen

De Late Middeleeuwen was de tijd van de kastelen in Kennemerland en het Oer-IJ gebied. Op tal van plekken bouwden landheren hun versterkte woonburchten om daarmee hun gezag over de omgeving te kunnen uitoefenen. Kastelen vormen dan ook het icoon van deze tijdsperiode. Veel kastelen zijn in de loop van de tijd verdwenen. In Egmond aan den Hoef liggen duidelijk zichtbaar de fundamenten van het vroegere Kasteel Egmond. Momenteel wordt er in het gebouw van de Stichting Historisch Egmond gelegen tegenover de restanten van het voormalige kasteel gewerkt aan een nieuw Bezoekerscentrum Huys Egmont. In de nieuwe expositie over de Abdij en het kasteel is ook ruimte om de ruimere context van deze ‘kastelentijd’ weer te geven. Samen met Huys Egmont werkt Stichting Oer-IJ aan de verbeelding van deze tijdsperiode uit de landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Kastelen spreken tot de verbeelding van een groot publiek.

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties.  Op 17 juni ging het over de Late Middeleeuwen (1050 – 1500):  met als sprekers Nancy de Jong (stadsarcheoloog gemeente Alkmaar) en Martijn Mulder (voorzitter Stichting Historisch Egmond).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.