Educatie

Lespakket voor regionale scholen


Vanuit de werkgroep Educatie is bij de Stichting Oer-IJ een begin gemaakt met het opzetten en beschikbaar stellen van lespakketten voor de scholen in de regio. De bedoeling is dat leerkrachten het materiaal gaan gebruiken voor omgevingsonderwijs, waarbij de kinderen op een actieve en speelse manier worden betrokken bij de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.


De lessen hebben een pro actief karakter waarbij de leerlingen zelf op onderzoek uitgaan en buiten in het landschap vragen op antwoorden moeten vinden. Hun bevindingen zullen steeds als rapportages in de vorm van een verslag of werkstuk aan de school en ouders worden gepresenteerd.


Inmiddels is op de basisschool De Molenhoek in Uitgeest een eerste proefproject met succes afgerond. Het lesmateriaal behandelt vier thema’s. Dan gaat het om de figuur en betekenis van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest,  de waterhuishouding in de regio, de bijzondere bodemstructuur van Kennemerland en de aanwezigheid van de Romeinen hier in de vroegste geschiedenis.


Bij activiteiten in het buitengebied worden ook de gidsen van de Stichting Oer-IJ ingezet. Een apart onderdeel is een wandel- en fietstocht langs markante water plekken in de buurt. De  scholieren gaan de tocht lopen met behulp van GPS. Er is nu ook een boekje met een routebeschrijvingen waarmee ouders en grootouders zelf met kinderen op pad kunnen gaan.


De productie van lesmateriaal  is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stichting TriArcus uit Heemskerk en de Stichting Kist. Ook het Archeologiecentrum voor Noord-Holland Huis van Hilde wordt bij het project betrokken.


De focus ligt nu nog op het basisonderwijs, in een later stadium komt er ook een lespakket voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Daarover zijn al gesprekken gaande. Uiteindelijk moeten alle onderwijskrachten in de IJmond en BUCH-gemeenten gebruik kunnen maken van het lesmateriaal.


Jan Hormann is als voorzitter van de werkgroep de eerste contactpersoon voor de onderwijsprojecten van het Oer-IJ op de basisscholen. Hij is bereikbaar via de mail (jcmg.hormann@casema.nl) en de telefoon: 06 2074 1412.


Klik hier voor het boekje Uitgeest Leeft Met Water. Het is primair voor het onderwijs bedoeld, maar wie daar belangstelling voor heeft kan een gedrukt exemplaar ophalen bij het gemeentehuis of bij boekhandel Schuyt in Uitgeest. Het is ook digitaal beschikbaar.