Educatie

Lespakket voor regionale scholen
De werkgroep educatie van Stichting Oer-IJ heeft een aantal lespakketten ontwikkeld voor de scholen in de regio. Leerkrachten kunnen het materiaal gebruiken voor omgevingsonderwijs, waarbij de kinderen op een actieve en speelse manier worden betrokken bij de geschiedenis van hun woonomgeving.

De lessen hebben een proactief karakter. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en ze vinden buiten in het landschap antwoorden op hun vragen. Hun bevindingen presenteren ze als rapportages in de vorm van een verslag of werkstuk aan de school en aan ouders of verzorgers.

Bij activiteiten in het buitengebied worden ook de gidsen van Stichting Oer-IJ ingezet. Een apart onderdeel is een wandel- en fietstocht langs markante waterplekken in de buurt. De scholieren gaan de tocht lopen met behulp van GPS. Er is ook een boekje met een routebeschrijving waarmee ouders en grootouders zelf met de (klein)kinderen op pad kunnen gaan.

De productie van lesmateriaal is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stichting TriArcus uit Heemskerk, de Stichting Kist en de Rabobank. Ook het Archeologiecentrum voor Noor-Holland Huis van Hilde wordt bij het project betrokken.

De focus ligt op basisonderwijs en alle onderwijskrachten inde IJmond en BUCH-gemeenten kunnen gebruik maken van het lesmateriaal.

Jan Hormann is contactpersoon voro de onderwijsprojecten van het Oer-IJ op de basisscholen. Hij is bereikbaar via de mail (jcmg.hormann@casema.nl)