Werkgroep Archeologie

De Archeologiewerkgroep van de Stichting Oer-IJ is feitelijk een voortzetting van het werk dat al langer naar bewoningssporen in dit gebied werd verricht. Deze groep vrijwilligers was betrokken bij diverse opgravingen in de regio en publiceerde ook regelmatig over bijzondere vondsten van bewoningsactiviteiten in de vroege historie van Kennemerland en Zaanstreek. Deze artikelen zijn terug te vinden in de rubriek ‘Meer over het Oer-IJ’ onder ‘diverse publicaties’ elders op deze site. De werkgroep had aanvankelijk een eigen website onder de noemer Oer-IJ. Die naam is later afgestaan aan onze stichting. 

De Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ bestaat als netwerk nog steeds. Namens de archeologische werkgroep van de Stichting Oud-Castricum zit Rino Zonneveld in dit structurele overleg, hij is voorzitter. Rino is ook actief bij de Werkgroep van de Stichting Oer-IJ. Wanneer burgers bijzondere vondsten doen, komt hij graag langs om daar nader onderzoek naar te doen. Is het de moeite waard, dan schakelt hij professionele archeologen in, met wie meer wordt samengewerkt.

    Wie meer wil weten zoekt contact met Rino Zonneveld of belt 0251-656060 of 06-29100834

    Een mail sturen kan ook: rinozonneveld@gmail.com