ANBI

Stichting Oer-IJ is een Algemeen Nut Beogende Instellingen
Omslag visiedocument Zicht op het Oer-IJ

De Stichting Oer-IJ heeft de ANBI-status, waardoor het voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk is het initiatief financieel te steunen. De ANBI-status verplicht ons inzicht te geven in de organisatie en financiële huishouding van de Stichting Oer-IJ. Dat kan worden verkregen door op een van de onderstaande documenten te klikken.
                    • Stichting Oer-IJ heeft in 2015 “Zicht op het Oer-IJ” uitgebracht. In feite is dit het beleidsplan van Stichting Oer-IJ. Dit plan is nog altijd onverminderd van kracht met uitzondering van ons streven om de Geoparkstatus te verkrijgen. In het genoemde document is een Plan van Aanpak opgenomen met daarin 8 projecten. Alleen project 8 “Verkrijgen Geoparkstatus” is komen te vervallen. Jaarlijks maakt het bestuur een Activiteitenplan waarin wordt aangegeven welke projectonderdelen in uitvoering worden genomen en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is.