Werkgroep Wetenschap en Kennis

Maken Atlas eerste wapenfeit
Op de foto de presentatie van de Atlas in Huis van Hilde met toenmalig  Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes,  oud-wethouder van Zaanstad Sanna Munnikendam, eindredacteur Bert Buizer en voorzitter van de Stichting Oer-IJ Evert Vermeer.

Belangrijkste wapenfeit van de werkgroep Wetenschap & Kennis is de voorbereiding en samenstelling van de Atlas van het Oer-IJ gebied. De uitgave, waaraan door veel deskundige gastschrijvers is meegewerkt, haalde in korte tijd een derde druk en een oplage van bijna 4.000 verkochte exemplaren. Momenteel wordt onderzocht hoe een digitale Atlas kan worden opgezet, die vooral een platform moet zijn voor mensen die zich vooral bestuurlijk of beroepsmatig met landschap en ruimtelijk ordening bezig houden.