Tweede druk '2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap'

Intekenactie succes, nieuwe uitgave nu in de winkel
cover

Na het succes van de Oer-IJ atlas, over ontstaan en bewoningsgeschiedenis van het gebied in de driehoek Velsen-Alkmaar- Zaanstad, heeft de Stichting Oer-IJ in samenwerking met Uitgeverij Noord-Holland een tweede meer thematisch boek op de markt gebracht. De titel ‘2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap’, verwijst naar de conflicten en het wapengekletter die hier in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. De eerste oplage was snel uitverkocht, inmiddels is een tweede druk verschenen.  

Waar gaat het boek over? Overal in het Oer-IJ gebied zijn nog sporen van oorlog en strijd te vinden. Waarom is dat fort of kasteel op die plek gebouwd en op welke manier beïnvloedde de omgeving de aanvals- of verdedigingstactiek? Op een plattegrond zijn alle locaties van militaire activiteiten in kaart gebracht en wordt in een oogopslag zichtbaar hoeveel strijd hier is gestreden. De verhalen worden geïllustreerd met historisch en actueel beeldmateriaal.

Romeinse legers vestigden zich al in de eerste eeuw aan de oevers van het Oer-IJ. Kastelen op de grens van land en water bewijzen later dat grondeigenaren het gebied belangrijk genoeg vonden om zich tegen indringers te beschermen. Holland op z’n smalst, de acht kilometer brede droge kuststrook tussen Noordzee en het natte binnenland van Noord-Holland, was vaak het toneel voor conflicten; strijd tussen Hollanders en Friezen, de Hoekse en Kabeljauwse Twisten en het Kaas- en Broodoproer. In de 19e eeuw maakten de linie van Beverwijk en de Stelling van Amsterdam gebruik van landschap om de hoofdstad te verdedigen. Meer recent zijn de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten. Onderaan dit bericht een overzicht van de hoofdstukken.


De prijs voor de heruitgave bedraagt 24,95 euro. Dat is hoger dan die van de eerste druk omdat we toen dankzij bijdragen van fondsen en sponsors de verkoopprijs extra laag konden houden. De mensen die al een boek hebben besteld, krijgen bericht van ons secretariaat. Wie niet heeft ingetekend en toch een boek wil hebben, gaat naar de boekhandel of bestelt een exemplaar via het emailadres mburen@uitgeverij-noord-holland.nl.


Specificaties

2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap.  Diverse auteurs. Uitgeverij Noord-Holland. Formaat 220 x 280 mm. In kleur. Rijk geïllustreerd. 160 pagina’s. Verkoopprijs 2e druk 24,95 euro.INHOUDSOPGAVE

Inhoud 2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap


PERIODE 15 – 47 N.CHR.

Het Oer-IJ voor het eerst gemilitariseerd

Machtsvertoon van de Romeinen

Door Arjen Bosman


PERIODE 7DE -10DE EEUW

De Kerstening van de Friezen

De opkomst van het christendom in het Oer-IJ gebied vanuit archeologisch perspectief

Door Jan de Koning


PERIODE 850–855

Vikingen in Kennemerland?

Een kort intermezzo in Noord-Holland

Door Jan de Koning


PERIODE 12DE EN 13DE EEUW

Strijd op leven en dood

Westfriese oorlogen en de kastelen in het Oer-IJ gebied

Door Gerard Alders


PERIODE 1345–1490

Verstoorde relaties en verwoeste kastelen

Sporen van de Hoeks-Kabeljauwse factiestrijd in het Oer-IJ gebied

Door Gerard Alders


PERIODE 1491-1492

De ‘commocie’ om kaas en brood in Kennemerland

De strijd tegen honger werd bij Heemskerk bloedig neergeslagen

Door Agnes de Boer


PERIODE 1568-1576

Sporen van de Tachtigjarige Oorlog in het Oer-IJ gebied

Veel verwoestingen in steden en dorpen

Door Pieter Floore


PERIODE 1799

Oorlog in de Bataafse Republiek

Engelsen en Russen treffen Fransen en Patriotten bij Bergen en Castricum

Door Sjeng Dautzenberg


PERIODE 1799 – 1802

Bescherming door Holland op z'n smalst

De Linie van Beverwijk verdedigde de zwakste schakel

Door Agnes de Boer


PERIODE 1880-1910

De Salamander duikt op uit zee

Een Duits ramschip dat van geen wijken weet

Door Agnes de Boer


PERIODE 1874–1922

Stelling van Amsterdam

Inunderen in het stroomgebied van het Oer-IJ

Door Agnes de Boer


PERIODE 1940-19451

Overal beton in het Oer-IJ gebied

De Atlantikwall, een relict uit de Tweede Wereldoorlog

Door Nick Warmerdam


PERIODE 1946-1991

Rillingen van de Koude Oorlog

De angst voor de Russen voelde reëel

Door Arjen Bosman


PERIODES 1648 – 1650 | 1939 – 1940 | 1953 – 1962

Een visserijoorlog, marinevliegtuigen en munitieschepen

Drie onbekende verhalen over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Door Léon Klein Schiphorst.

Cover

Verrassende natuur . . .

Het rijk geïllustreerde boek "Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap" bevat bijdragen over de vele facetten van de nog altijd rijke natuur van het Oer-IJ gebied opgeschreven door een grote groep deskundigen. Speciaal voor dit boek is een landschapsecologische kaart gemaakt, die laat zien waarom de natuur in onze regio zo veelzijdig en verrassend is.
De uitgave omvat 160 pagina’s tekst, staat vol afbeeldingen en heeft dezelfde opmaak als het boek “2000 jaar strijd….”. Dankzij belangeloze medewerking van auteurs en fotografen en bijdragen van Oer-IJ gemeenten en fondsen hebben we de prijs laag kunnen houden.
Het boek kost 24,50 euro, is te koop in de boekhandel en ook verkrijgbaar bij Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.
Meer informatie