Terug naar het overzicht

Aanvullingen, correcties en reacties op de uitgave Atlas van het Oer-IJ gebied:

Léon Klein Schiphorst

Correcties


Toevoegen op p. 223 
Terzijde: Weenen, J.C. van: de brief dateert van 20 augustus 2016.

Toevoegen op p. 161: Deze tuinen, gebaseerd op de tuinen bij Herrenhausen in Hannover (D.), zijn in 1971 ontworpen door G.Jol. Voor 1971 waren het moestuinen en in het plan van Michael zelfs boomgaarden.

– Op p.152, onderaan. Het genoemde jaar 1575 is een verschrijving. Floris maakt een einde aan de opstand in 1275.

– Tekst schutblad voorzijde, het juiste begin hiervan luidt: Fragment van de in 1680 uitgegeven…..

– In de legenda bij Figuur 2.1.14 op p. 31 zijn Berk en Beuk omgewisseld.
Uitsluitend deze Nederlandse soortnamen dienen te worden gewisseld: Berk (Betula) en Beuk (Fagus). Op deze wijze stemmen de symbolen van berk en beuk overeen met deelfiguur 2.1.14 d.

– Op p. 67, einde 2e alinea: Willibrord was vanaf 695 en niet vanaf 795 missiebisschop…


Aanvullingen

- In het hoofdstuk Zandkastelen, Middeleeuwse burchten in de binnenduinrand van het deel Late Middeleeuwen is verzuimd op te nemen dat gebruik werd gemaakt gegevens die eerder door Jean Roefstra zijn gepubliceerd in zijn artikel  Onderzoek naar een bodemreliëf te Heemskerk uit 1998. Klik hier om dat te kunnen lezen.

– Toevoegen op p. 223/Terzijde: Weenen, J.C. van: de brief dateert van 20 augustus 2016.

– Toevoegen op p. 161: Deze tuinen, gebaseerd op de tuinen bij Herrenhausen in Hannover (D.), zijn in 1971-’73 ontworpen door G.Jol. Vóór 1971 waren het moestuinen en in het plan van Michaël zelfs boomgaarden.


Reacties

De Atlas staat tjokvol boeiende historische informatie, is prettig en zorgvuldig opgemaakt en rijk geïllustreerd met grote kaarten en prachtige foto’s. Met bijdragen van vele auteurs. Een aanrader voor iedereen met interesse in Nederlandse landschappen.
Antje Ehrenburg in het tijdschrift DUIN


Ik ben Fons Morsch, verbonden aan het Archeologisch museum Baduhenna in Heiloo. Wij hebben een museum, zie www.baduhenna.nl . Wij hebben deelgenomen aan het Atlas-project van het Oer-IJ en inmiddels ons exemplaar ontvangen. Ik kijk en lees er met veel plezier in. Wat een mooie afbeeldingen en wat een rijke schakering aan artikelen met de nodige diepgang. Het is werkelijk een fantastisch resultaat geworden, complimenten!
Fons Morsch

Vanmiddag het boek in het Huis van Hilde afgehaald. Door onvoorziene omstandigheden werd het mij onmogelijk gemaakt bij de presentatie aanwezig te zijn. Bij het doorbladeren kreeg ik ontzag voor het vele werk dat door de auteurs verricht is om dit standaard werk te produceren. Geweldig! Ik ben blij hier mijn steentje aan bij te hebben kunnen dragen.
Arie Zonjee


In de Atlas van het Oer-IJ-gebied wordt de huidige stand van de kennis met betrekking tot de landschapsontwikkeling en de bewoningsgeschiedenis van dit gebied op hoofdlijnen samengevat. Deskundigen uit zeer verschillende vakgebieden hebben daaraan een bijdrage geleverd en kennelijk door een strakke hand is het de redactie gelukt die inbreng om te vormen tot goed leesbare verhalen. Niet zonder reden pretendeert de redactie dan ook dat deze Atlas een belangrijke sleutel is tot het lezen van het huidige landschap en tot de geschiedenis daarvan.

De Atlas laat op overtuigende wijze zien dat het Oer-IJ-gebied is voorzien van een grote land schappelijke verscheidenheid, tal van bouwkundige monumenten en een rijk bodemarchief. De ruimtelijke dynamiek in de noordflank van de Randstad zorgt ervoor dat dit culturele erfgoed permanent onder druk staat. Welke bestuurder durft het aan om deze kwetsbare erfenis te beschermen en te bewaren, te ontwikkelen en op een passende wijze te benutten? De Stichting Oer-IJ heeft zich met deze Atlas gepresenteerd als een bewaker van dit proces.

Guus J. Borger, emeritus hoogleraar historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit te Amsterdam, in het Tijdschrift Over Holland.

Klik hier voor zijn complete beschrijving van het boek.