Terug naar het overzicht

Cultuurhistorische waarden

De aanwezigheid van mensen heeft veel invloed gehad op het aanzien van het Oer-IJ gebied. Die bewoningsgeschiedenis heeft cultuurhistorisch gesproken tot kenmerkende landschapselementen geleid die tot op de dag van vandaag herinneren aan dat verleden. Op deze plek binnenkort een overzicht van die beeldbepalende plekken en plaatsen. Op de foto langs de weg van Egmond naar Bakkum liggen zogenaamde 'drakentanden', door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog aangelegd als versperring voor tanks van vijandelijke troepen. Ze zijn feitelijk onderdeel van de Atlantikwall.