Terug naar het overzicht

Het Die Heiloo

Weidevogelland en oer-natuur langs de snelweg

FOTO Menno Schaefer


Pal langs de A9, zowel links als rechts, ter hoogte van Limmen en Heiloo ligt het natuurgebied Het Die. Dit gebied bestaat uit meerdere percelen weiland rondom om het water Die. De percelen krijgen nog een snufje ziltigheid mee van het enigszins brakke Die-water. Hier groeit van alles wat in de rest van de provincie zeldzaam is geworden. In het vroege voorjaar ziet het er geel van de dotterbloemen, daarna lila van de echte koekoeksbloemen en nog weer later vallen de witte pollen veenpluis op. In het voorjaar en zomer zijn er weidevogels, die er broeden en hun jongen grootbrengen. In de nazomer strijken er de eerste smienten neer, zij krijgen gezelschap van ganzen , kieviten en goudplevieren. Een onderdeel van het natuurgebied Het Die is het Limmerbosje, die is gelegen ter hoogte van Limmen. Dit bosje staat bekend om zijn plantenrijkdom.

Ga er zelf eens kijken

Het is leuk om met een kleine boot of kano over Het Die te varen. Ook kun je het gebied goed verkennen, als er ijs ligt, tijdens een schaatstochtje. Jaarlijks zijn er verschillende excursies om de bijzondere planten van Het Die te bekijken.


Bron Landschap Noord-Holland.