Terug naar het overzicht

Crommenije en Stelling van Amsterdam

40
km

Tussen Uitgeestermeer en Noordzeekanaal volgen we de historische waterloop de Crommenije en het ingepolderde Wijkermeer. Een karakteristiek Oer-IJ gebied, met een grote verscheidenheid aan type landschappen en een enorme rijkdom aan natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Aan de omgeving hier kunnen twee historisch interessante tijdperiodes worden afgelezen; het middeleeuwse moeraslandschap en de 19e eeuw met de droogmakerijen en de aanleg van diverse militaire verdedigingswerken.

Het centrale thema van deze fietsroute is het water. Klik hier voor het routeboekje en hier voor een extra grote routekaart..

Ten eerste: Het water als bedreiging. Met het graven van sloten, het aanleggen van dammen en dijken en het inzetten van molens werd dit gevaar bezworen.


Ten tweede: Het water als bondgenoot. Met inundatie, het bewust onder water zetten van land, als onderdeel van een militair verdedigingssysteem.


Het routeboekje met toelichting en kaart kan worden bekeken en uitgeprint door op het tweede icoontje rechts onderin de afbeelding te klikken.