Terug naar het overzicht

E-bike route ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’

Met boekje, podcast, bewegwijzering en infopanelen
113
km

In totaal maar liefst 113 km bedraagt de totale lengte van de 3-bike fietsroute ‘Langs de Oevers van het Oer-IJ’. Een afstand die is opgeknipt in vijf trajecten. Goed te doen als afzonderlijke dagtochtjes, maar met trapondersteuning van de e-bike ook in een keer af te leggen.

De fietstocht volgt de oude bedding van het Oer-IJ; van bron tot monding, vanuit Amsterdam naar Castricum en via Velsen terug. Voor een belangrijk deel over historische dijken; zowel langs de noord- als langs de zuidkant van het Noordzeekanaal. Er is ook nog een oostelijke lus, van het Centraal Station tot het Buiten IJ.

De routes zijn zeer gevarieerd; stedelijke omgeving, industrieel landschap, agrarische gebied en pure natuur wisselen elkaar af. Het maakt vooral duidelijk dat buitenruimte voortdurend verandert, en maakt tastbaar dat van het oorspronkelijke stroomgebied van het verdwenen Oer-IJ nog steeds veel is terug te zien; met een herkenbare krekenstructuur, slingerende waterlopen en hoogteverschillen door restanten van eeuwenoude strandvlaktes.

De route vertelt ook verhaal van de mens en zijn bijzondere relatie met het water; als vijand en als bondgenoot. Kronkelende dijken herinneren aan de inspanningen om droge voeten te houden en de forten uit de Stelling van Amsterdam laten zien hoe met inundatie als wapen de vijand kon worden bestreden.

De recreatieschappen het Raum, Twiske-Waterland en Spaarnwoude nemen de fietstocht op in het netwerk van iconische streekroutes. Langs het traject komen verwijsbordjes met de tekst ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’. Het Knooppuntnetwerk wordt waar nodig aangepast. Informatie over de route staat ook op informatiepanelen bij Huis van Hilde in Castricum, het Erfgoedpark de Hoop in Uitgeest en bij de veerponten in het Noordzeekanaal bij Velsen en Buitenhuizen.

In een boekje met routebeschrijving zijn veel oude kaartjes en historische foto’s opgenomen. In de begeleidende tekst wordt de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het gebied toegelicht. Daarbij ligt het accent vooral op de waterhuishouding en de aanwezigheid van dijken en sluizen onderweg. Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel Gooi & Vecht, die een en ander ook financieel mogelijk hebben gemaakt.

Vismigratie

In het routeboekje is een extra katern van vier pagina's opgenomen met informatie over de zogenaamde vismigratieprojecten die zijn uitgevoerd in het Noordzeekanaalgebied. Met ingenieuze passages worden belemmeringen voor trekvissen opgeheven. Rijkswaterstaat werkt met een groot aantal partijen samen om deze bijzondere ingrepen onder water te kunnen realiseren. Op een kaart in het boekje zijn alle locaties met vispassages weergegeven. 

Een ander onderdeel van het project is de speciale podcast over het voormalige Oer-IJ, gemaakt door Pauline van Vliet van Caleidoscoop uit Castricum. Dit luisterverhaal is bedoeld als ondersteuning van de fietsroute. Pauline maakte zelf de fietstocht en ontmoette onderweg mensen die haar meer vertellen over de geschiedenis van het Oer-IJ en de invloed die de aanwezigheid van de rivier op de omgeving en de bewoners van het gebied heeft gehad. De podcast kan ook worden geactiveerd door met de mobiele telefoon de QR-code te scannen die rechts op deze pagina staat.

Waar is boekje te verkrijgen ? Wel heeft Recreatie Noord-Holland langs de complete route verwijsbordjes geplaatst.

Vanwege de grote belangstelling is het boekje inmiddels niet meer verkrijgbaar.


Klik op de icoontjes rechts onderin de foto voor de uitprintbare PDF-versie van het routeboekje of download  daar de GPX file voor de navigatie-app. 


Scan de QR-code rechts voor de podcast of klik hier om het verhaal te kunnen beluisteren.